Cửa sổ mở quay vào trong

  • Có cấu tạo và tính năng tương tự cửa sổ mở quay lật vào trong nhưng chỉ mở được một chế độ là mở quay vào trong với góc tối đa 1800
  • Mã SP: Cửa sổ mở quay vào trong
  • Giá: Liên hệ
  • Xuất xứ: 0
  • Hotline: 0908790839

Hình Ảnh